Salmonic AB

START     AKTUELL FISKEINFO     FISKEKORT & REGLER     FISKEBILDER     FÅNGSTSTATISTIK

Salmonic AB

SPORTFISKE

Fiskekarta    

Fiskarter

Fisketips

Etiska regler

FISKE & NATURVÅRD

Fiskevård

Naturvård

Översiktskarta

Elfiskekarta

Fiskvägskarta

Lek & uppväxtkarta

Vattenundersökningar

RFVO

Fiskerättsägarinfo

Styrelsen

Sponsorer

Länkar

 

Välkommen till Rååns Fiskevårdsområde


FLY TV - Sight Fishing Big Sea Trout in a Small River
Under sommaren 2014 spelades en film in vid Råån av Kanalgratis tillsammans med Steffan Jensen. Steffan visar här hur man effektivast fiskar en å som Råån under sommaren med lågt och klart vatten. Detta är en riktigt bra film och vi utlovar både tips, glädje och förtvivlan.

__________________________________________________________

 

Råån har sina källflöden runt Svalöv och samlar på sig en mängd biflöden på sin väg mot Öresund. Dalgången är väl markerad i det skånska landskapet med unika naturvärden och riksintressen.

Få andra vattendrag har sedan 1970 haft så positiv utveckling för vild havsöring. Omfattande och kontinuerlig fiskevård gör Råån till den största producenten av vild havsöring till Öresund. Idag når havsöringen 200 km för reproduktion i ån och biflödena.

1:e januari startar vårfisket. Utlekt fisk dominerar på våren och återutsätts. Blänkarfisket sker närmast mynningen. Normalt fångas ca 450 havsöringar under våren och ca 100 under sommar och höst, med stora variationer beroende på väderlek. Medelvikten är ca 3 kg. All fångad fisk, även utlekt, och under gällande minimått 50 cm rapporteras på webben. Uppskatta längd och vikt.

Sommarfisket startar i juni. Stor fisk vandrar tidigt. Rekordet är en flugfångad havsöring på 8,6 kg under nattfiske. Att observera ännu grövre öring i denna lilla å är ingen ovanlighet. Fiskräknaren visar att 5-7000 havsöringar årligen vandrar upp i ån.

Välkomna till en trevlig upplevelse vid Råån med unik natur där den biologiska mångfalden numera trivs med ett levande vattendrag.

Skrivet av Roger Ekström

 

Salmonic AB

Copyright © 2005-2015 rfvo.se